Oplossing PodW IX: De extra kans

gepost door Tom van Overbeeke

Het probleem van vorige week. Het lijkt er misschien op dat je niet meer kan doen dan twee snitjes proberen. 75% is een mooie kans. Zoals ik al zei, kan een simpele analyse echter tot een mooie speelwijze leiden. Uit het biedverloop is namelijk vitale informatie te halen. Het eerste dat opvalt is natuurlijk dat je bij ongunstige kwetsbaarheid vrij baan hebt gekregen, terwijl de tegenpartij 12 hartens samen heeft. Deze zitten zeker 6-6 verdeeld. West heeft echter niet geboden over 3. Hij verwachtte natuurlijk dat zijn partner de schoppenkleur zou hebben, maar het feit dat hij niet geboden heeft, wijst er op dat hij maar een doubleton schoppen heeft (en geen driekaart). De kwetsbaarheid is hierbij erg belangrijk. Bij een andere kwetsbaarheid zou het makkelijk kunnen dat West toch een 3-6 hoog heeft, maar niet-tegen-wel geloof ik daar niet in. Samen met het feit dat de klaveren 2-2 zitten, heeft Oost dus een 3-6-2-2 en West een 2-6-3-2. Het is eventueel mogelijk dat Oost een 4-6 hoog heeft. Verder speelde Oost V bij in slag 1. Met een singleton in dummy is dit zeker lavinthal. Het lijkt er dus op dat Oost ♠K heeft.
Dit samen maakt het zeer aantrekkelijk om, na het troeftrekken, ♠A en een kleine schoppen uit dummy te spelen. Oost moet van goeden huize komen om ♠K op te stappen! Als hem dit lukt, dan rest de ruitensnit nog, maar dan had de schoppensnit ook niet gewerkt. Komt West opeens aan slag met ♠K, dan heeft hij geen schoppen of klaveren meer. Hij moet ruiten in de vork of harten in de dubbele renonce spelen en is dus ingegooid.
Dit is dus een extra kans in plaats van de schoppensnit. Heeft West schoppen koning, dat maak je het zeker (net als wanneer je de schoppensnit neemt). Heeft Oost schoppen koning, dan maak je het hem heel moeilijk.

In de praktijk ging ik down. Zonder enige inspiratie nam ik beide snits en die zaten natuurlijk allebei mis. Een kans om te schitteren gemist. Het nevenpaar had met 6 uitgenomen en ging voor 500. Nu kostte het 12, anders won het er 13. Hopelijk volgende keer beter!

 
Read More

Probleem om de Week IX: De extra kans

gepost door Tom van Overbeeke

Van meerdere kanten kreeg ik te horen dat het Probleem om de Week gemist werd. Mijn excuses hiervoor. De oorzaak was een gebrek aan tijd, maar ook aan problemen. Als iets er aan tafel uit zag als een leuk probleem, dan bleek het in de analyse achteraf te moeilijk, te makkelijk of simpelweg onwaar. Zo had ik een erg leuk probleem waarbij je als tegenpartij twee keer door de leider heen moest switchen om hem vervolgens in de luren te leggen door H weg te gooien (en 5 te bewaren). Het was echter ook mogelijk partner op een vierkaart harten te spelen en de simpele (en meest kansrijke) tegenspeelwijze te proberen…

Afgelopen week waren er echter problemen in overvloed. Deze vind ik zelf het mooist. Hoe een simpele analyse tot een schitterende speelwijze kan leiden.

Op het moment dat wij een hoge kleur bieden na een multi-opening van de tegenpartij, hebben mijn partner en ik de afspraak dat de andere hoge kleur de kleur van de tegenpartij is. Dat is natuurlijk niet altijd waar, maar wel een goede en duidelijke afspraak. Zo is na (2)-2♠-(pas) 3 het cuebid en kan dat bijvoorbeeld om een hartenstop vragen. In dit geval betekende het dat 4 het cuebid was en gaf het aan dat ik meerdere mogelijke manches zag. 5Sa van partner gaf daarop juist weer aan dat hij een slem wilde spelen, maar nog niet wist in welke speelsoort. Daarop eindigde het bieden in 6♣. Een nieuwe kleur op 6-niveau is niet altijd forcing.

Als de dummy open gaat, zie je dat je een mooi contract hebt uitgeboden. Alhoewel, in 6♠ kan je een harten aan de korte kant troeven en een ruiten op de vijfde klaveren weggooien. Als de tegenpartij geen ruiten start, ben je alleen afhankelijk van de schoppen 3-2. Niemand kan het je echter kwalijk nemen dat je in de 5-4 fit geëindigd bent.

Hoe speel je af? Als je de troeven trekt, blijken deze 2-2 te zitten.

 
Read More