Steunen op een driekaart

Je opent één laag, partner antwoordt één hoog. Wanneer steun je nu op een driekaart?
En hoe komt partner erachter dat je hebt gesteund op drie?

Steunen op een driekaart mag met een 5431. Ook met een 6331 of 6322 zou kunnen met een mooie driekaart mee. Soms steun je zelfs op een 5332 met een kleine dubbelton (in een kleur die partner heeft overgeslagen).

We gebruiken het opvolgende bod om partner te vragen of en zo ja, waarom hij heeft gesteund op een driekaart. Met elke invite doen we dit vraagbod. Maar ook met mancheforcing handen waarbij je meer informatie van partner wil horen. Alle antwoorden onder drie hoog tonen een driekaart steun. Daarboven bieden we met een vierkaart.

Als we niet vragen hebben we tenminste een vijfkaart in onze kleur.

Hier vind je de uitwerking.

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *