Oplossing PodW XV: Afgooiproblemen

gepost door Tom van Overbeeke


Op het probleem van vorige week kwamen veel reacties. Blijkbaar was het een interessant probleem!
Op zich is het ook een zeer duidelijk probleem. In een viertallenwedstrijd wil je het contract downspelen. Partner moet daarom H hebben, anders heeft de leider 9 slagen. Het hartensignaal van partner bevestigt dit. Partner heeft echter V niet, anders is het contract altijd down: in de eindfiguur houdt partner HV over en ♣AJx. Ook als partner H is het contract altijd down. In de eindfiguur houdt hij dan Hx, H en ♣AJ over. Het biedverloop komt overeen met de verwachting dat de leider V en H heeft.

Hoe stellen we ons de vijfkaarteindfiguur voor? Als partner slechts twee klaveren vasthoudt, dan kan de leider ruiten opspelen om zo zijn negende slag te ontwikkelen, terwijl jullie in de verdediging slechts vier slagen hebben. Partner moet daarom Hx en drie klaveren vasthouden. Nu dreigt hij wel te worden ingegooid. Gelukkig heb je ♣6 om deze ingooi te voorkomen. Partner moet zijn ♣3 bewaren, maar dat kan hij wel bedenken. De leider speelt klaveren op in de volgende eindfiguur en jij komt aan slag met ♣6.

Ik heb expres de hartens niet gespecificeerd, want het blijkt zeer belangrijk te zijn welke je overhoudt.
Als je B of T naspeelt, dan kan de leider deze slag zakken. Hij heeft daarmee de communicatie tussen jullie verbroken en kan H net op tijd ontwikkelen om negen slagen te maken. Je moet dus een kleine harten naspelen en hopen dat partner 9 heeft. Het is echter niet goed genoeg om Jx of Tx over te houden. Als jij een kleine harten naspeelt, kan de leider blokken met V en dan blokkeren de harten! Dit betekent dat er twee mogelijke oplosingen zijn. Je kunt ofwel Jxx, A en ♣6 overhouden, ofwel 53, AQ en ♣6. Mijn voorkeur gaat uit naar de laatste oplossing, omdat je dan het contract ook nog down speelt als partner toch H heeft en niet 9. Het voelt misschien alsof dit laatste toch niet gebeurt, gezien het 1Sa antwoord van de leider, maar dit is niet helemaal waar. Het is tegenwoordig in de mode om 1M als (praktisch) forcing te spelen. Zeker als een paar Gazilli speelt is dit nog goed speelbaar. Het voordeel hiervan is dat de tegenpartij zich snel uit de manche laat drukken. Het nadeel is dat je soms te hoog komt. In een probleemspel kan je er altijd vanuit gaan dat de leider 6-11 punten heeft, in de praktijk is dat niet altijd zo. Ook in het psychologische spel heeft de laatste oplossing voordelen. Door meer hartens weg en minder ruiten af te gooien, zou de leider partner bijvoorbeeld kunnen spelen op een singelton H.

Één Frans paar vond deze verdediging en dat vind ik zeer knap, want ik vond het spel als probleemspel al vrij lastig. Aan tafel is het dan nog veel moeilijker. Overigens spelen alle Fransen wel hoog-laag aan of even, dus hadden ze het wel net iets makkelijker, want in slag 1 werd daarom gesignaleerd met ♣2.

 
Read More

Probleem om de Week XV: Afgooiproblemen

gepost door Tom van Overbeeke

2016 is inmiddels alweer bijna twee maanden bezig en de grote toernooien van de zomer komen er aan. Dat betekent dat er een keuze gemaakt moet worden wie Nederland mag representeren op het Europees kampioenschap in Budapest en op de Olympiade in Warschau. Deze maand stuurde de NBB daarom kanshebbers naar de European Winter Games en naar een oefeninterland in Parijs. In maart zal de keuze door de bondscoach en trainer worden gemaakt. Zelf maak ik geen kans om het team te halen, maar ik mocht wel mee naar beide toernooien om te trainen.

Uit de oefeninterland in Parijs het volgende verdedigingsprobleem:

In de eerste slag signaleer je met ♣9 een oneven aantal klaveren. In slag drie gooi jij lavinthal voor ruiten en gooit je partner lavinthal voor harten. Welke kaarten gooi je weg op de schoppenoptocht en hoe verwacht je het eindspel op te lossen?

 
Read More

Oplossing PodW XII: Nine never?

gepost door Tom van Overbeeke

Dit was het probleem van vorige week. Een manche met kansen. Als je de klaveren goed doet, heb je al negen slagen. Wat gebeurt er als je de klaveren mis doet? OW zullen waarschijnlijk hun schoppenkleur vrij spelen. Als jij ♠V een rondje zakt, dan moet je hopen dat de A bij West zit. Ook dan heb je je contract gemaakt, want dan kan de tegenpartij de schoppens niet oprapen, terwijl jij de negende slag hebt ontwikkeld. Als A bij Oost zit, ben je direct kansloos, tenzij hij naast de hoge schoppens ook H heeft. Hij komt dan in een ingooidwang. Gegeven het biedverloop is dit echter niet zo kansrijk. West heeft dan gesteund op drie boeren en misschien klaveren vrouw. Dat is niet waarschijnlijk, gezien het feit dat jij 1Sa hebt geboden.

Dat is een belangrijke aanwijzing in dit spel en misschien ook wel het belangrijkste leeraspect van dit probleem. Soms kan je uit het biedverloop onverwachte conclusies trekken. Omdat Oost gevolgd heeft, maar ook omdat West gesteund heeft, terwijl jij hebt laten blijken de schoppen gedekt te hebben, kun je concluderen dat de punten ongeveer 7-8 zitten. Dat is geen exacte wetenschap: ze kunnen ook 6-10 of 8-7 zitten, maar je verwacht dat Oost niet A en H heeft.

Kun je het maken als Oost A heeft (en je de klaveren verkeerd doet)? Het antwoord is nee, niet als de tegenpartij het goed doet. Omdat West dan H heeft, kunnen zij altijd vijf slagen ontwikkelen. We moeten er dus op spelen dat West A heeft of dat we de klaverenkleur kunnen oprapen. Het is dan duidelijk beter om met de klaveren te beginnen. Mocht Oost per ongeluk ♣Vxx hebben, dan wil je dat hij eerst aan slag komt in klaveren, voordat de schoppen ontwikkeld zijn.

Is dit het einde van onze analyse? We spelen de klaveren van boven (‘nine never’) en als de ♣V niet valt, dan moet West A maar hebben. (Hopelijk) net voordat je je plan ten uitvoer brengt, spot je de adder onder het gras. Stel dat de klaveren mis zitten en West daadwerkelijk A heeft. Als jij ♠V een rondje zakt, dan heb je geen entree meer. De tegenpartij kan overschakelen op de ruitenkleur en hier twee slagen in ontwikkelen. Je krijgt dan wel H, maar dat is pas de achtste slag, omdat je ♠V niet meer maakt. Zij hebben eerder 1 schoppenslag, 1 hartenslag, 2 ruitenslagen en 1 klaverenslag, dan jij je negen slagen hebt.

Mooi verdedigd door de tegenpartij, maar de oplossing mag er ook zijn. De truc is om in slag twee een klaveren naar de boer te spelen. Als deze verliest aan de ♣V, dan kunnen zij wel terugvallen op een andere kleur, maar jij hebt ♣T nog als entree. Je kunt dan daadwerkelijk de extra kans dat West A heeft meenemen.

Oplossing bonuspuzzel
Je hebt eigenlijk niet veel keus op dit spel. Er bestaat een kans dat partner begonnen is met ♣V876, in welk geval je de ♣T zou moeten na spelen als de leider nog ♣A9x over heeft. Dat heeft hij echter niet, want de leider heeft een klaveren afgegooid. Veel waarschijnlijker is dat het zo zit:

 
Read More

Probleem om de Week XII: Nine never?

gepost door Tom van Overbeeke

Deze week wordt het probleem iets later gepost. Mijn excuses hiervoor: de studerende bridger heeft af en toe last van tentamens. Om het goed te maken een klein bonuspuzzeltje uit de wedstrijd van afgelopen weekend.

Maar eerst het echte probleem. Uit de clubavond van afgelopen week:

Een manche met kansen. Hoe speel je af en waarom?

Bonuspuzzel:
Eindfiguurtjes kunnen soms erg leuk zijn. Als probleemspel zijn ze echter niet zo geschikt, omdat je meestal met open kaarten speelt. Als klein extra puzzeltje zijn ze wel prima:

Je signalen zijn laag-hoog is aan of even, ook bij afgooien. Daarnaast speel je tweede-vierde door de leider heen. Is dit varkentje nog te wassen?

 
Read More

Oplossing PodW X: Partnershiptest

gepost door Tom van Overbeeke


Het lijkt een vrij degelijk contract voor de tegenpartij. Naast ♣A lijk je recht te hebben op één troefslag en misschien een ruitenslag als partner V heeft. Dat is niet genoeg om het down te spelen. Het is misschien mogelijk om partner een introever te geven. Dit heeft in ruiten geen zin, omdat je dan geen ruitenslag meer hebt en dat moet dus in harten gebeuren. Dan zou partner bijvoorbeeld xx, x, Vx, HVxxxxxx moeten hebben. De leider heeft dan HVBx, xxx, xxxx, xx. Op zich is dit mogelijk gezien het biedverloop. De leider zal niet op iedere vierkaart schoppen 4♠ hebben geboden, maar HVBx is goed genoeg om dit te proberen, ook als zijn partner bijvoorbeeld een 3-4-5-1 heeft.

Partner heeft bovenstaande kaart echter niet. Hij denkt namelijk ook mee. Als hij die kaart heeft, dan zou hij jou echt wel verteld hebben dat hij wil dat jij harten naspeelt. Dit zou hij doen in de vorm van een lavinthalsignaal in slag 1. Een hoge klaveren vraagt daar om een hartenswitch, een lage klaveren om een ruitenswitch. Hij speelde echter ♣6, waarvan je ziet dat hij niet hoog en niet laag is. Partner vraagt niet om een specifieke switch en heeft de bovengenoemde kaart dus niet.

Het heeft dus geen zin om partner op die hartenruff te spelen. Zijn er echter nog wel andere downvarianten? Als die er niet zijn, dan kan je net zo goed toch harten naspelen. Wie weet heeft partner een foutje gemaakt. Er is echter nog een andere (kleine) downvariant. Partner kan ♠H hebben. Als hij daarmee aan slag komt en hij speelt klaveren, terwijl jij die niet meer hebt, dan promoveert de ♠T. Dat betekent echter wel dat je klaveren na moet spelen!

De oplossing van Guy was dus correct.

Een schitterend spel, dat in de praktijk nog wel mooier is dan als probleemspel. Aan tafel moet je erop vertrouwen dat partner die singleton harten niet heeft, terwijl dat a priori een stuk grotere kans is dan dat hij ♠H heeft. In de Meesterklasse werd er acht keer 4♠ door Zuid gespeeld. Zes keer werd er met ♣A gestart. Slechts twee keer werd het down gespeeld. De partnershiptest is doorstaan door Helmich-Hop en De Groot-Stomphorst. Mooi gedaan!

 
Read More

Probleem om de Week X: Partnershiptest

gepost door Tom van Overbeeke

Na drie afspeelproblemen werd het hoog tijd voor een tegenspeelprobleem om de week.

Je partner heeft de tegenpartij flink onder druk gezet. Aan jou de taak om het af te maken. Wat speel je in slag 2?

 
Read More