Oplossing PodW XII: Nine never?

gepost door Tom van Overbeeke

Dit was het probleem van vorige week. Een manche met kansen. Als je de klaveren goed doet, heb je al negen slagen. Wat gebeurt er als je de klaveren mis doet? OW zullen waarschijnlijk hun schoppenkleur vrij spelen. Als jij ♠V een rondje zakt, dan moet je hopen dat de A bij West zit. Ook dan heb je je contract gemaakt, want dan kan de tegenpartij de schoppens niet oprapen, terwijl jij de negende slag hebt ontwikkeld. Als A bij Oost zit, ben je direct kansloos, tenzij hij naast de hoge schoppens ook H heeft. Hij komt dan in een ingooidwang. Gegeven het biedverloop is dit echter niet zo kansrijk. West heeft dan gesteund op drie boeren en misschien klaveren vrouw. Dat is niet waarschijnlijk, gezien het feit dat jij 1Sa hebt geboden.

Dat is een belangrijke aanwijzing in dit spel en misschien ook wel het belangrijkste leeraspect van dit probleem. Soms kan je uit het biedverloop onverwachte conclusies trekken. Omdat Oost gevolgd heeft, maar ook omdat West gesteund heeft, terwijl jij hebt laten blijken de schoppen gedekt te hebben, kun je concluderen dat de punten ongeveer 7-8 zitten. Dat is geen exacte wetenschap: ze kunnen ook 6-10 of 8-7 zitten, maar je verwacht dat Oost niet A en H heeft.

Kun je het maken als Oost A heeft (en je de klaveren verkeerd doet)? Het antwoord is nee, niet als de tegenpartij het goed doet. Omdat West dan H heeft, kunnen zij altijd vijf slagen ontwikkelen. We moeten er dus op spelen dat West A heeft of dat we de klaverenkleur kunnen oprapen. Het is dan duidelijk beter om met de klaveren te beginnen. Mocht Oost per ongeluk ♣Vxx hebben, dan wil je dat hij eerst aan slag komt in klaveren, voordat de schoppen ontwikkeld zijn.

Is dit het einde van onze analyse? We spelen de klaveren van boven (‘nine never’) en als de ♣V niet valt, dan moet West A maar hebben. (Hopelijk) net voordat je je plan ten uitvoer brengt, spot je de adder onder het gras. Stel dat de klaveren mis zitten en West daadwerkelijk A heeft. Als jij ♠V een rondje zakt, dan heb je geen entree meer. De tegenpartij kan overschakelen op de ruitenkleur en hier twee slagen in ontwikkelen. Je krijgt dan wel H, maar dat is pas de achtste slag, omdat je ♠V niet meer maakt. Zij hebben eerder 1 schoppenslag, 1 hartenslag, 2 ruitenslagen en 1 klaverenslag, dan jij je negen slagen hebt.

Mooi verdedigd door de tegenpartij, maar de oplossing mag er ook zijn. De truc is om in slag twee een klaveren naar de boer te spelen. Als deze verliest aan de ♣V, dan kunnen zij wel terugvallen op een andere kleur, maar jij hebt ♣T nog als entree. Je kunt dan daadwerkelijk de extra kans dat West A heeft meenemen.

Oplossing bonuspuzzel
Je hebt eigenlijk niet veel keus op dit spel. Er bestaat een kans dat partner begonnen is met ♣V876, in welk geval je de ♣T zou moeten na spelen als de leider nog ♣A9x over heeft. Dat heeft hij echter niet, want de leider heeft een klaveren afgegooid. Veel waarschijnlijker is dat het zo zit:

 

Author:

Share This Post On

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *