Oplossing PodW I, Gro’s Supercup

gepost door Tom van Overbeeke

Dit was het probleem van vorige week.
Laten we beginnen te kijken wat partner moet hebben om 3SA down te krijgen.
Samen met dummy hebben we 16 punten. De leider heeft er 17-19, dus partner heeft er maximaal 7. Dat betekent dat partner één aas heeft en daarnaast ♠K of Q. Uit deze conclusie zien we meteen dat we haast moeten maken om onze slagen te ontwikkelen. Als partner A heeft, dan gaat de leider (uiteindelijk) 2 ruitenslagen, 4 klaverenslagen en 3 slagen in de majors maken, afhankelijk van welke plaatjes hij precies heeft. Heeft partner A niet, dan gaat de leider 3 ruitenslagen, 4 klaverenslagen en 2 majorslagen maken.

Het is dus niet goed om ruiten na te spelen. Immers, als partner ruiten aas niet heeft, dan is dit naspel te passief. De leider ontwikkelt zijn negende slag in een hoge kleur. Heeft partner ruiten aas wel, dan ontwikkelen we de tweede ruiten voor de leider als we die kleur naspelen. Hij heeft dan 4 klaveren, 2 ruiten en ♠AKA of ♠AAQ (via de snit). Dat zijn er negen.

Hartennaspel kan zeker slagen ontwikkelen. Het is duidelijk dat partner Q moet hebben: als hij deze niet heeft, dan is het naspel opnieuw te passief. Een makkelijke variant is als partner AQT heeft. Dan rapen we gewoon onze slagen op en is het down. Heeft partner QTx, dan is hartennaspel niet genoeg: de leider zakt A tweemaal en kan daarna partners aas eruit werken voor 9 slagen.

De laatste optie is om schoppen na te spelen. Dit naspel heeft een duidelijke kans op down: als de leider ♠Ax heeft en partner ♠Kxx, dan gaan wij drie schoppenslagen ontwikkelen en kan de leider daar niets tegen doen. Alhoewel niets, daar zitten nog wat haken en ogen aan, maar daar kom ik zo op terug. Daarnaast is het direct down als partner ♠AKx heeft. Merk op dat ♠Axx en Q niet goed genoeg is. Schoppennaspel ontwikkelt dan een slag voor de leider, die 1 schoppenslag, A, 3 ruitenslagen en 4 klaverenslagen maakt.
Het moge duidelijk zijn: schoppennaspel levert de beste kansen op down op.

Laat ons tot slot het verdere spelverloop bekijken. Daar vinden we de haken en ogen die ik eerder noemde: Stel dat we schoppen naspelen en partner heeft inderdaad ♠Kxx. De leider zal ♠A de tweede ronde pakken en drie rondjes klaveren spelen. Wij moeten dan drie discards vinden.
Als de leider T heeft, mogen we maar één harten weggooien. In alle varianten kan de leider het nu halen:
– Als we twee ruitens weggooien, speelt de leider 3 ronden harten en mogen we ♠J brengen.
– Gooien we een schoppen af, dan neemt de leider de hartensnit en gaat hij er met ruiten uit. Aan slag met ♠Q mogen we de hartensnit nogmaals brengen.
– Zouden we tenslotte ♠Q weggooien, dan maakt de leider Q en ♠J.
We moeten er dus vanuit gaan dat partner T heeft. Hij mag dan geen harten weggooien, maar dat zal geen probleem zijn. Hij heeft immers genoeg ruiten om weg te gooien en hij weet ook wat er aan de hand is. Onze discards zijn met deze aanname makkelijk: we bewaren de schoppen en ten minste één ruiten.

Overigens is het niet geheel duidelijk dat de leider speelt zoals hierboven. Hij kan ook direct een ruiten opspelen, in de hoop dat de schoppens 2-5 zitten. Hij weet immers dat partner A heeft (weet je waarom?). Partner is dan op zijn post en stapt op met A om schoppen na te spelen.

Was dit een makkelijk spel?
Eigenlijk wel, als je er even over nadenkt. Dat is nu juist vaak het probleem: soms heb je de tijd niet en soms ook vergeet je de tijd te nemen. Zo werd bij een Nederlands toppaar ♣8 gegooid als odd-ball: aan in ruiten. De Oostspeler speelde daarom simpel zijn partners kleur na, terwijl bovenstaande redenering nog steeds hout snijdt.
In de praktijk speelde negen Zuidspelers 3Sa en alle kregen ze een ruitenstart. Zeven leiders mochten 3Sa maken, terwijl dit eigenlijk niet had mogen gebeuren. 3Sa downspelen leverde daarom 111 crossIMPs op. 3Sa laten maken kostte slechts 53 crossIMPs.
Bij ons aan tafel kwam mijn partner aan slag met ♣Q en hij speelde goed schoppen na. Ik moet toegeven dat hij het iets makkelijker had dan jullie in het probleem hierboven, want wij spelen Lavinthal in slag twee: ♣8 was dus een schoppensignaal!

 

Author:

Share This Post On

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *